Deeltijds

Zeevisserijonderwijs


Wat is DBSO Deeltijds Zeevisserijonderwijs?

Het Deeltijds Zeevisserijonderwijs biedt opleidingen aan voor jongeren tussen 15 en 25 jaar die het liefst meteen aan de slag gaan.

Binnen de opleiding Zeevisserij volg je er de opleiding Roerganger (matroos met wachtlopende functie), waarna je doorstroomt naar een opleiding Motorist en/of Schipper beperkt vaargebied.

Leren en werken

Je volgt 18 weken les, gespreid over 3 periodes in het schooljaar. De rest van het jaar ga je mee op zee met een vissersvaartuig waar je als volwaardig zesde bemanningslid meetelt en meteen in de praktijk de knepen van het vak leert. Tijdens de 18 weken die je op school les loopt, word je door de leerkrachten bijgestuurd waar het je nog aan theoretische kennis ontbreekt. Na elke periode krijg je de mogelijkheid om een examen af te leggen op school onder toezicht van de overheid om een attest te bekomen dat aanleiding geeft tot een overeenkomstig vaarbevoegdheidsbewijs. (Na het behalen van de nodige diensttijd en mits het invullen van een trainingsboek.)

Diploma en attesten

Binnen het Deeltijds Onderwijs kan je niet alleen het getuigschrift tweede of derde graad, maar ook het diploma secundair onderwijs behalen!
Bovendien kan je ook heel wat (deel)attesten en vaarbevoegdheidsbewijzen behalen.

Voorwaarden

Om je te kunnen inschrijven in het deeltijds zeevisserijonderwijs moet je bereid zijn om in dienstverband op een professioneel vissersvaartuig te varen. De specificiteit van het beroep en de eisen uit het Koninklijk Besluit inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserijvaart (13 november 2009) verplicht zeevissers te beschikken over de nodige attesten in verband met veiligheid, voorkoming van vervuiling op zee en voorkoming van arbeidsongevallen aan boord van vissersvaartuigen. Het centrum voorziet de mogelijkheid om deze te bekomen. Tevens is een verklaring van medische geschiktheid tot varen door een door de FOD Mobiliteit en Vervoer (Directoraat-Generaal Maritiem Vervoer) erkende medische instelling verplicht.


Contact

Wil je je aanmelden voor een opleiding binnen het deeltijds zeevisserijonderwijs? Dan kan je je hiervoor op elk moment van het schooljaar wenden tot onze coördinator Johan Gehesquière.

Meer informatie over onze studierichtingen in het DBSO

Tweede graad - Deeltijds zeevisserijonderwijs (DTL2)

In het deeltijds zeevisserijonderwijs volgen de leerlingen op school les gedurende 3 periodes van 6 weken. Enkel de algemene vakken Engels en PAV blijven bestaan. Deze worden aangevuld met beroepsgerichte vorming Roerganger, Motorist of Schipper Beperkt Vaargebied.

Buiten de lesweken worden de leerlingen opgeleid op een vissersvaartuig. Ook veiligheidstrainingen en computergestuurde simulatoren komen regelmatig aan bod.
Gemiddelde opleidingstijd tweede graad: 2 schooljaren

Na het succesvol beëindigen van de tweede graad, ontvang je een getuigschrift 2de graad secundair onderwijs.

Derde graad - Deeltijds zeevisserijonderwijs (DTL3) en diplomajaar (DTL3.3)

In het deeltijds zeevisserijonderwijs volgen de leerlingen op school les gedurende 3 periodes van 6 weken. Enkel de algemene vakken Engels en PAV blijven bestaan. Deze worden aangevuld met beroepsgerichte vorming Roerganger, Motorist of Schipper Beperkt Vaargebied.

Buiten de lesweken worden de leerlingen opgeleid op een vissersvaartuig. Ook veiligheidstrainingen en computergestuurde simulatoren komen regelmatig aan bod.

Na het succesvol beëindigen van de derde graad deeltijds zeevisserijonderwijs, ontvangen de leerlingen hun diploma secundair onderwijs. Zij kunnen ook een certificaat Basic Safetytraining, GMDSS 4A (BIPT) en attest Roerganger*, Motorist 221kW* en Schipper Beperkt Vaargebied* behalen.

*Na het invullen van een stageboek en het behalen van de vereiste vaartijd

Gemiddelde opleidingstijd derde graad: 3 schooljaren