Lessentabel 3B

Algemene vorming

15u

PAV

Wiskunde / Wetenschappen

Nederlands

Engels

Levensbeschouwing

Lichamelijke opvoeding

7u

1u

1u

2u

2u

2u

Technische vorming

7u

Zeemanschap reglementen

Zeemanschap veiligheid (inclusief EHBO)

Wachtlopen

Scheepsmachines

2u

1u

2u

2u

Praktische vorming

14u

Vaarbeurt O.29

Praktijk nautische technieken

Praktijk scheepswerktuigkunde

4u

4u

6u