Schoolteam

Beleidsteam

Annick
De Waele

Waarnemend
Directeur

Johan
Gehesquière

Coördinator
Centrum Deeltijds Onderwijs

Nancy
Beuckelaere

Technisch Adviseur

Coördinator Leerlingenbegeleiding

Sofie
Van den Bossche

Kwaliteitscoördinator

annick.dewaele@
maritiemonderwijs.be

johan.gehesquiere.mercator@maritiemonderwijs.be

nancy.beuckelaere@maritiemonderwijs.be

sofie.vandenbossche@maritiemonderwijs.be

Ondersteunend personeel

Nathalie
Vervaecke

Leerlingensecretariaat

Jackie
Scherrens

Leerlingenbegeleider

Iris
Cuypers

Leerlingenbegeleider

Joey
Corveleyn

ICT-coördinator

nathalie.vervaecke@maritiemonderwijs.be


iris.cuypers@maritiemonderwijs.be

joey.corveleyn@maritiemonderwijs.be

Veronique
Hinoul

Personeelssecretariaat
Trajectbegeleider

Kim
Cannoot

PR coördinator

Karel
Maertens

Veiligheid en preventie


Hannah
Vanwalleghem

Trajectbegeleider
Centrum Deeltijds Onderwijs

veronique.hinoul@maritiemonderwijs.be

kim.cannoot@maritiemonderwijs.be

karel.maertens@maritiemonderwijs.be

hannah.vanwalleghem@maritiemonderwijs.be

Natalie
Bombeke

Boekhouding
Personeelssecretariaat

natalie.bombeke@maritiemonderwijs.be

Leerkrachten

Een school is uiteraard niets zonder een enthousiast en gedreven team van leerkrachten. Zij staan het dichtst bij de leerlingen en halen dagelijks het beste in hen naar boven!

Leerlingen

Voor hen doen we het allemaal: onze leerlingen! Want de toekomst van de wereld zit vandaag op school!