Eerste graad

In onze brede eerste graad STEM bieden wij een grondige algemene basisopleiding waar jongeren in het eerste jaar proefondervindelijk tijdens de lessen waterworld, manoeuvreren en vaarbeurten met het schoolschip 0.29 kunnen vaststellen of de zee iets voor hen is.

Vanaf het tweede jaar komen daar ook nog STEM maritieme technieken bij, waarin wij een pakket maritieme technieken aanbieden waarin de leerlingen kennis maken met meedere nautische vakken.

Na het succesvol beëindigen van de eerste graad, ontvang je een getuigschrift 1ste graad secundair onderwijs.
Je kan daarmee doorstromen naar een doorstroomrichting (het vroegere ASO), een richting met dubbele finaliteit (het vroegere TSO) of een arbeidsmarktgerichte studierichting (het vroegere BSO).

Dus wanneer je ontdekt dat een beroep op zee niet voor jou is weggelegd, kan je gewoon doorstromen naar een andere studierichting.

Eerste leerjaar A STEM

In het eerste leerjaar A (1A) krijg je een grondige basisvorming en verken je de maritieme wereld tijdens waterworld en manoeuvreren.

Je krijgt een uurtje coaching en neemt deel aan het CO-project. CO staat voor competentie-ontwikkeling. Mediawijsheid, economie en digitale competenties komen er aan bod.

Eerste leerjaar B STEM

In het eerste leerjaar B (1B) krijg je een grondige basisvorming en verken je de maritieme wereld tijdens waterworld en manoeuvreren. Je krijgt een uurtje coaching en neemt deel aan het CO-project. CO staat voor competentie-ontwikkeling. Mediawijsheid, economie en digitale competenties komen er aan bod.

In het Mercatorproject vormen 1B en 2B en bubbel waarbij twee leerkrachten in co-teaching voor de klas staan. Zo kan er meer versterkend, verdiepend en verkennend gewerkt worden. Algemene vakken worden er projectmatig aangebracht in de verkenningsgebieden Taal, STEM en Cultuur.


Tweede leerjaar A STEM-technieken

In het tweede leerjaar A Stem-technieken (2A) krijg je een grondige basisvorming en verken je de maritieme wereld tijdens waterworld, manoeuvreren, vaarbeurten en praktijk scheepswerktuigkunde. Je neemt ook deel aan het CO-project. CO staat voor competentie-ontwikkeling. Mediawijsheid, economie en digitale competenties komen er aan bod.

Na deze 2 boeiende jaren in de eerste graad ben je klaar om de keuze te maken voor een richting met doorstroomfinaliteit (het vroegere ASO) of een richting met dubbele finaliteit (het vroegere TSO).

Tweede leerjaar B STEM-technieken

In het tweede leerjaar B Stem-technieken (2B) krijg je een grondige basisvorming, waar het innovatieve Mercatorproject nog steeds centraal staat.
In het Mercatorproject vormen 1B en 2B en bubbel waarbij twee leerkrachten in co-teaching voor de klas staan. Zo kan er meer versterkend, verdiepend en verkennend gewerkt worden. Algemene vakken worden er projectmatig aangebracht in de verkenningsgebieden Taal, STEM en Cultuur.

Je verkent ook de maritieme wereld tijdens waterworld, manoeuvreren, vaarbeurten, praktijk scheepswerktuigkunde en nautische technieken. Je neemt ook deel aan het CO-project. CO staat voor competentie-ontwikkeling. Mediawijsheid, economie en digitale competenties komen er aan bod.

Na deze 2 boeiende jaren in de eerste graad ben je klaar om een keuze te maken uit de richtingen met arbeidsmarkt finaliteit. Bij Mercator is dat de richting Zeevaart of het Deeltijds Zeevisserijonderwijs.