Zeevaart

Vanaf de tweede graad kan je kiezen voor een richting met arbeidsmarkt finaliteit. Dat betekent dat je, nadat je de derde graad hebt beëindigd, meteen kan gaan werken.

Om de toekomstmogelijkheden van onze leerlingen zo groot mogelijk te houden werd de opleiding BSO zeevaart/maritieme vorming hervormd naar een opleiding waarbij de leerlingen zowel in de zeevisserij als in de koopvaardij tewerkgesteld kunnen worden en dit zowel in de afdeling dek als motoren.

Waarom werd er gekozen voor een dubbele opleiding in de zeevisserij en de koopvaardij?

De competenties voor deze beide richtingen overlappen elkaar in grote mate, zodat het mogelijk is om met een beperkte hoeveelheid extra leerstof, die vooral praktijkgericht is, zonder problemen de attesten voor zowel de STCW ( koopvaardij ) als de STCW-F ( zeevisserij ) aan te leveren. De leerling kan na het afstuderen kiezen in welke sector hij tewerkgesteld wil worden en daarna in deze sector zijn vaartdagen opbouwen om een vaarbevoegdheidsbewijs te bekomen.
Om deze keuze bewust te kunnen maken na het zesde of zevende jaar, worden stages voorzien in beide sectoren.

Waarom werd er gekozen voor een opleiding dek en een beperkte opleiding motoren?

In de zeevisserij betekent een dubbele opleiding dek en motoren een veel grotere kans op tewerkstelling. Bovendien word je daardoor meer gegeerd in de zeevisserij, hetgeen kan leiden tot een betere verloning.

In de koopvaardij wordt er opgeleid tot STCW II/3: kapitein op een schip van minder dan 500 GRT kustverkeer. Aan boord van een dergelijk vaartuig is een motorist niet verplicht, daardoor is een basiskennis van motoren een grote meerwaarde om eventueel dringende herstellingen uit te kunnen voeren. Hierdoor verhoogt ook in de koopvaardij je waarde als kapitein.

Hoe de keuze maken voor koopvaardij of zeevisserij?

Om de leerling in de mogelijkheid te stellen om na zijn studies een gemotiveerde keuze te maken, zal er gestreefd worden om in de derde graad ( 5 en 6 BSO ) een stage aan te bieden in beide sectoren. In het zevende jaar kan de leerling dan kiezen in welke sector hij nog een stage wil doen, om daarna zijn keuze definitief vast te leggen.

Tweede graad - 1e jaar Zeevaart (3e jaar)

In de tweede graad wordt er vooral gefocust op een degelijke praktijkopleiding voor zowel dek als motoren, waarbij de theorie die gegeven wordt volledig in functie staat van de praktijk en de veiligheid, dit zowel op school als aan boord van het schoolschip O.29 Broodwinner.

In het Mercatorproject komen algemene vakken zoals Engels en PAV aan bod. Het 3e en 4e jaar Zeevaart vormen in dit project een bubbel waarbij twee leerkrachten in co-teaching voor de klas staan. Zo kan er meer versterkend, verdiepend en verkennend gewerkt worden.

Ook levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding en EHBO blijven deel uitmaken van de basisvorming. Verder wordt het lessenpakket aangevuld met heel wat technische en praktische vakken.

Inschrijvingsvoorwaarden: Geslaagd zijn voor de eerste graad.

Tweede graad - 2e jaar Maritieme Vorming (4e jaar)

In de tweede graad wordt er vooral gefocust op een degelijke praktijkopleiding voor zowel dek als motoren, waarbij de theorie die gegeven wordt volledig in functie staat van de praktijk en de veiligheid, dit zowel op school als aan boord van het schoolschip O.29 Broodwinner.

In het Mercatorproject komen algemene vakken zoals Engels en PAV aan bod. Het 3e en 4e jaar Zeevaart vormen in dit project een bubbel waarbij twee leerkrachten in co-teaching voor de klas staan. Zo kan er meer versterkend, verdiepend en verkennend gewerkt worden.

Ook levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding en EHBO blijven deel uitmaken van de basisvorming. Verder wordt het lessenpakket aangevuld met heel wat technische en praktische vakken.

Na het succesvol beëindigen van de tweede graad, ontvang je een getuigschrift 2de graad secundair onderwijs.

Derde graad - 1e jaar Maritieme Vorming (5e jaar)

Deze studierichting starten wij op vanaf september 2021.

Inschrijvingsvoorwaarden:

 • Geslaagd zijn voor de tweede graad BSO zeevaart/maritieme vorming of

 • Geslaagd voor de tweede graad TSO dek of

 • Geslaagd voor de tweede graad van een andere afdeling mits het volgen van inhaalmodules (nog te bepalen) in het centrum voor volwassenonderwijs afdeling Maritiem.

Derde graad - 2e jaar Maritieme Vorming (6e jaar)

Deze studierichting starten wij op vanaf september 2022.

Na het succesvol beëindigen van het tweede jaar van de derde graad bekomt men volgende vaarbevoegdheidsbewijzen*:

 • Voor de koopvaardij:

  • STCW II/4 rating deck (60 dagen vaartijd)

  • STCW III/4 rating engine (60 dagen vaartijd)

 • Voor de zeevisserij:

  • STCW-F 1.6 Roerganger (180 dagen vaartijd)

  • STCW-F 1.5/1 motorist 221kW (180 dagen vaartijd)


*Na het invullen van een stageboek en het behalen van de vereiste vaartijd

Derde graad - 3e jaar Maritieme Vorming (7e specialisatiejaar Se-n-Se)

Deze studierichting starten wij op vanaf september 2023.

Het zevende jaar is een opleiding die volledig in het teken staat van de dekopleiding. Na dit zevende jaar bekomt men de volgende vaarbevoegdheidsbewijzen*:

 • Voor de koopvaardij:

  • STCW II/5 able seafarer deck (18 maanden vaartijd)

  • STCW II/3 master on ships of less than 500 gross tonnage engaged on near-coastal voyages (36 maanden vaartijd om officier te worden + 12 maanden vaart als officier om kapitein te worden)

 • Voor de zeevisserij:

  • Schipper beperkt vaargebied (24 maanden vaartijd om stuurman te worden en 12 maanden als stuurman om schipper te worden)


*Na het invullen van een stageboek en het behalen van de vereiste vaartijd