Lessentabel 6B

Algemene vorming

13u

PAV

Engels

Levensbeschouwing

Lichamelijke opvoeding

7u

2u

2u

2u

Technische vorming

15u

Zeemanschap reglementen

Navigatie

Simulator en instrumenten

Zeemanschap veiligheid

Visserijkunde

Maritieme regelgeving

Scheepswerktuigkunde

Scheepsbouw

1u

4u

3u

1u

1u

1u

3u

1u

Praktische vorming

8u

Vaarbeurt O.29

Praktijk nautische technieken

Praktijk scheepswerktuigkunde

4u

2u

2u