Lessentabel 4B

Algemene vorming

13u

PAV

Engels

Levensbeschouwing

Lichamelijke opvoeding

EHBO

6u

2u

2u

2u

1u

Technische vorming

13u

Beroepsreglementering

Instrumenten

Scheepsbouw / Stabiliteit

Zeevaartkunde / Zeekaart

Zeemanschap techniek

Zeemanschap reglementen

Visserijkunde

Scheepsmachines / Planlezen

Elektrotechniek

1u

2u

1u

2u

1u

1u

1u

2u

2u

Praktische vorming

10u

Nautische technieken

Scheepswerktuigkunde

5u

5u

Deze lessentabel wordt aangepast in het schooljaar 2022-2023